Primăria Orăștie - POCA 2

Bugetare participativă

Prin conceptul de „Bugetare participativă” municipalitatea creează cadrul unei relaţii de parteneriat între administraţia publică şi cetăţeni.

GlobalPay

Sistemul GlobalPay permite consultarea datoriilor către bugetul local și achitarea acestora precum și plata amenzilor contravenționale.

GIS Parcări

Aplicație care permite consultarea pe hartă a locurilor de parcare de pe raza municipiului.

GIS Registru spații verzi

Aplicație pentru consultarea pe hartă a spațiilor verzi de pe raza municipiului.

Urbanism

Aplicație intranet pentru gestionarea și generarea documentelor din cadrul biroului de urbanism.

Modul procese verbale

Aplicație intranet pentru gestionarea proceselor verbale ale poliției locale.

Solicitări online

Portal electronic care permite depunerea online a solicitărilor către autoritățile locale.

Ordine și siguranță publică

Aplicație pentru trimiterea sesizărilor de competența poliției locale.

Sesizare privind violența domestică

Depunere anonimă a sesizărilor referitoare la fapte de violență domestică.

Asistență socială

Sistemul informatic integrat AsiSoc asistă procesul de acordare a diferitelor tipuri de beneficii sociale facilitând gestionarea dosarelor de asistență socială și generarea sumelor acordate şi plata acestor sume beneficiarilor de asistenţă socială.

ANL

Aplicație intranet pentru gestionarea locuințelor ANL.

Management documente - spital

Aplicație intranet pentru gestionarea documentelor din cadrul spitalului municipal Orăștie.

Management documente - asistență socială

Aplicație intranet pentru gestionarea documentelor din cadrul direcției de asistență socială a primăriei Municipiului Orăștie.

Spitalul Municipal Orăștie

Modernizare site web al Spitalului Municipal Orăștie